Tip

Essaywedstrijd: ding mee naar De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlandse taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst. De prijs is een initiatief van De Appel Amsterdam, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, het Mondriaan Fonds, Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Van Abbemuseum Eindhoven, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Netwerk Aalst en M – Museum Leuven. Met de prijs willen de organisatoren investeren in de toekomst van een hoogstaand Nederlandstalig kunstdiscours dat, zonder verlies van kwaliteit, ook toegankelijk is voor lezers met minder expertise van hedendaagse beeldende kunst.

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek richt zich op jonge schrijvers tot 35 jaar. Meedingen is mogelijk in de categorieën Essay en Recensie.

Naast een geldprijs van € 3.000 in de categorieën Essay en Recensie krijgen de hoofdprijswinnaars een persoonlijke mentor aangeboden die hen een jaar lang zal begeleiden bij het schrijven en realiseren van nieuwe kritieken. Daarnaast worden praktische beloningen beschikbaar gesteld door de partners van de prijs – in de vorm van bijvoorbeeld een begeleidingstraject bij De Nieuwe Garde, een publicatiemogelijkheid of een gerichte schrijfopdracht. Winnende teksten worden gepubliceerd in samenwerking met de mediapartners en gebundeld door de Prijs van de Jonge Kunstkritiek.

De jury van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 staat onder voorzitterschap van Sacha Bronwasser (auteur, curator en spreker, criticus voor onder andere de Volkskrant) en bestaat verder uit Basje Boer (schrijver en freelance cultuurcriticus voor onder andere De Groene Amsterdammer), Vincent van Velsen (freelance criticus en curator, onder meer bijdragend redacteur Metropolis M), Michael Van den Abeele (kunstenaar) en Christophe Van Gerrewey (redacteur De Witte Raaf, professor architectuurtheorie EPFL, winnaar Prijs voor Jonge Kunstkritiek 2008).

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 14 december 2018 in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.

Deelnemen aan de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek kan door je inzending uiterlijk 1 september 2018 te mailen naar inzending@jongekunstkritiek.net. Op de website van de prijs vind je een overzicht met alle criteria, voorwaarden en inzendingseisen.