Tip

Open oproep: Het belang van het irrelevante

De open oproep voor Kluger Hans #38 is geopend! Thema deze keer is ‘Het belang van het irrelevante’.

Het irrelevante is wat niet van belang is, wat nooit ter zake doet en geen betekenis heeft. Je kan zeggen dat het irrelevante onnodig is en onbelangrijk ten opzichte van wat zich op de voorgrond afspeelt. Het is iets onbeduidends dat in schril contrast staat met zogenaamde gewichtige ideeën. Wat belang heeft wordt nuttig en ernstig bevonden, en dient op de voorgrond te staan van onze collectieve aandacht – de irrelevantie delft hierbij het onderspit. Of is dit slechts een kwestie van perspectief?

Oproep Kluger Hans - Het belang van het irrelevante

Het idee dat er belang schuilt in het irrelevante is paradoxaal, maar het doordenken van een paradox kan interessante resultaten opleveren. Wat als beide uitersten niet per se in een spanningsveld moeten staan? Het zoeken naar het belang van het irrelevante kan dienen als startpunt om na te denken over invalshoeken die anders zonder meer onder de mat zouden worden geveegd. Bedenken waarom het irrelevante relevant zou kunnen zijn, staat ons toe om gebieden te exploreren die we anders geen blik waardig hadden gegund.

Voel je je aangesproken, geïnspireerd, geprikkeld, verveeld? Stuur je tekst (essay, verhaal of gedicht) uiterlijk zondag 23 februari in via het inschrijfformulier op de website van Kluger Hans.