Tip

Essaywedstrijd: ding mee naar de Joost Zwagerman Essayprijs

Op 18 november 2018, de verjaardag van Joost Zwagerman (1963-2015), zal voor het eerst de Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van de Van Bijleveltstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, uitgevoerd in samenwerking met de erven van Joost Zwagerman. De uitreiking vindt plaats in Alkmaar, waar die dag ook de Joost Zwagerman Lezing zal worden uitgesproken.

De prijs (€ 7.500) is bedoeld voor aanstormend talent, schrijvers die nog niet in boekvorm hebben gepubliceerd en geen vaste positie hebben in de media. Het onderwerp van het essay is geheel vrij, de aanpak ook. Wetenschappelijke artikelen, onderzoeksverslagen en scripties worden niet als essays beschouwd, verhalend proza evenmin. Het maximum aantal woorden is 3.000. Het essay moet onder eigen naam geschreven zijn.

Inzenden kan tot 30 juni 2018. De jury – bestaande uit Barber van de Pol, Maria Vlaar, Joost de Vries en Aleid Truijens (voorzitter) – kiest één winnaar en zal zich inspannen om het essay geplaatst te krijgen in een toonaangevend medium. Inzendingen kunnen gemaild naar het secretariaat van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, mnl@library.leidenuniv.nl, ter attentie van Barber van de Pol.