Tip

Essaywedstrijd: Joost Zwagerman Essayprijs 2020

Op 18 november aanstaande, de verjaardag van Joost Zwagerman (1963-2015), zal de derde Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van de Van Bijleveltstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, uitgevoerd in samenwerking met de erven van Joost Zwagerman. De uitreiking vindt plaats in Alkmaar, waar die dag ook de Joost Zwagerman Lezing zal worden uitgesproken.

De prijs van € 7.500 is bedoeld voor aanstormend talent: schrijvers die nog geen essay in boekvorm hebben gepubliceerd en geen vaste positie hebben in de media.

logo Joost Zwagerman Essayprijs

Het onderwerp van het essay – één inzending per persoon – is geheel vrij, de aanpak ook. Wetenschappelijke artikelen, onderzoeksverslagen en scripties worden niet als essays beschouwd, verhalend proza evenmin. Het maximum aantal woorden is 3.000. Het essay moet onder eigen naam geschreven zijn, in het Nederlands. Zie voor het reglement de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

De inzendingstermijn sluit op 31 juli 2020. De jury – Barber van de Pol, Manon Uphoff, Merlijn Olnon en Aleid Truijens (voorzitter) – kiest vijf essays die in aanmerking komen voor de prijs en maakt deze shortlist zes weken voor de uitreiking bekend. De genomineerde essays zullen online worden gepubliceerd op Mdnl.nl en, na de prijsuitreiking, in De Nederlandse Boekengids, voor de niet-winnaars tegen honorarium. De jury kiest één winnaar.

Inzendingen kunnen worden gemaild, als word-document of pdf, naar joostzwagermanessayprijs@gmail.com. Belangrijk: zet je eigen naam in de bestandsnaam én in het document zelf.