Steun

Steun

De Nieuwe Garde werd opgericht door De Gids en het Domein voor Kunstkritiek en wordt ondersteund door het Domein voor Kunstkritiek, het Lirafonds, het Nederlands Letterenfonds en de Van Bijleveltstichting.

Domein voor Kunstkritiek zet zich sinds 2004 in voor een kritiek van de toekomst. We staan voor het herijken en verrijken van de onafhankelijk reflectie op kunst. Een samenleving kan niet zonder goede kunst en goede kunst niet zonder een publiek gesprek.

 

Lira Fonds logo

Het Lirafonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Doel van het Lirafonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziek-dramatische werken en daarop gebaseerde producties.

 

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

 

De Van Bijleveltstichting steunt professionals in toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde tijdens het begin van hun loopbaan.

De Nieuwe Garde helpt beginnende essayisten op weg. Lees hier meer over wat wij doen.