Steun

Steun

De Nieuwe Garde werd opgericht door De Gids en het Domein voor Kunstkritiek en wordt ondersteund door het Domein voor Kunstkritiek, de Taalunie, het Nederlands Letterenfonds en de Van Bijleveltstichting.

Domein voor Kunstkritiek zet zich sinds 2004 in voor een kritiek van de toekomst. We staan voor het herijken en verrijken van de onafhankelijk reflectie op kunst. Een samenleving kan niet zonder goede kunst en goede kunst niet zonder een publiek gesprek.

 

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

 

In de Nederlandse Taalunie werken de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse regering samen voor de Nederlandse taal. De Taalunie is een beleidsorganisatie die beleid, producten en diensten ontwikkelt waardoor het Nederlands optimaal benut kan worden. Op deze manier draagt zij bij aan het aantrekkelijk en levendig houden van de taal. De Taalunie werkt onder andere aan de kruisbestuiving en de promotie van de Nederlandstalige cultuur in Nederland en Vlaanderen en ziet De Nieuwe Garde als een manier waarop die doelstelling wordt bereikt.

 

De Van Bijleveltstichting steunt professionals in toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde tijdens het begin van hun loopbaan.

De Nieuwe Garde helpt beginnende essayisten op weg. Lees hier meer over wat wij doen.