Steun

Steun

De Nieuwe Garde werd opgericht door De Gids en het Domein voor Kunstkritiek en wordt ondersteund door het Domein voor Kunstkritiek, het Lucas-Ooms Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Van Bijleveltstichting.

Domein voor Kunstkritiek zet zich sinds 2004 in voor een kritiek van de toekomst. We staan voor het herijken en verrijken van de onafhankelijke reflectie op kunst. Een samenleving kan niet zonder goede kunst en goede kunst niet zonder een publiek gesprek.

Het Lucas–Ooms Fonds is met de uitreiking van prijzen en het sponsoren van bijzondere projecten, al een halve eeuw stimulator van tijdschrift en tijdschriftjournalistiek. Tijden veranderen en het LOF verandert mee. Aan de intentie is in die vijftig jaar niets veranderd, het vak heeft natuurlijk wel een enorme metamorfose ondergaan. Vandaar dat het LOF zich richt op het stimuleren van tijdschriftjournalistiek in de breedste en modernste zin van het woord. In schrift en beeld, in print en digitaal en inclusief fotojournalistiek, grafische vormgeving en digitale uitingen.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Als een van de zes Nederlandse rijkscultuurfondsen financiert het fonds bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

De Van Bijleveltstichting steunt professionals in toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde tijdens het begin van hun loopbaan.

De Nieuwe Garde helpt beginnende essayisten op weg. Lees hier meer over wat wij doen.