Partners

Partners

Aspirerende essayisten op weg helpen kan niet zonder hulp van andere partijen uit het veld. De Nieuwe Garde werkt daarom samen met een veertigtal partners. We mogen tijdschriften en online fora tot ons netwerk rekenen, maar ook schrijfopleidingen en literaire prijzen.