Partner

Partner: Terras

Terras is een hedendaags tijdschrift voor internationale literatuur met een eigen stijl en een goed oog voor nieuwe ontwikkelingen. In Terras vind je bekende en onbekende literatuur van hoge kwaliteit. Terras houdt de lezer scherp en betrokken.

Auteur: Maaike van Rijn | Voor: Terras

Wie niet professioneel in of met theater werkt, heeft zijn laatste toneelstuk waarschijnlijk gelezen op de middelbare school. Daarbuiten komt het genre nauwelijks meer aan bod, niet in literaire kringen en zelfs niet bij een studie als Nederlands – tenminste niet toen ik dat studeerde in de jaren negentig. Wie op de universiteit toneel wil bestuderen wordt gauw doorverwezen naar de vakgroep Theaterwetenschap. Door Maaike van Rijn.

Toen de net gedebuteerde Jacq Vogelaar in 1965 van Nijmegen naar Amsterdam verhuisd was, hingen er naast zijn voordeur twee naambordjes: twee keer bellen voor Fr. Broers, één keer voor J.F. Vogelaar. ‘Dan weet ik tenminste waarvoor ze komen,’ lichtte hij toe. Het zou niet lang duren voor Frans Broers, de naam waaronder hij in 1944 ter wereld was gekomen, helemaal zou verdwijnen en er alleen nog sprake was van Jacq Firmin Vogelaar. Een radicale bevestiging van de superioriteit van de literatuur over het leven, waarbij de zelf gecreëerde schrijver de mens die aan het schrijven voorafging volledig overneemt?