Partner

Partner: Marie Kleine-Gartman Essayprijs

Met de Marie Kleine-Gartman Essayprijs stimuleert het Nederlands Toneelverbond de theateressayistiek. Aan de enige Nederlandstalige theateressayprijs is een bedrag van € 2.500 verbonden en een publicatie in De Groene Amsterdammer.