Partner

Partner: Etcetera

Eind jaren 1970, begin jaren 1980 kent het Vlaamse theater een nieuw elan, in het buitenland al snel geprezen als ‘de Vlaamse golf’. Hugo De Greef en Johan Wambacq richten in 1982 het tijdschrift Etcetera op.

Etcetera verschijnt onafgebroken sinds 1983. Het blad heeft al die jaren gefunctioneerd als een – weliswaar door verschillende redacties op uiteenlopende manieren gerealiseerde – kroniek van de podiumkunsten.