Partner

Partner: Etcetera

Eind jaren 1970, begin jaren 1980 kent het Vlaamse theater een nieuw elan, in het buitenland al snel geprezen als ‘de Vlaamse golf’. Hugo De Greef en Johan Wambacq richten in 1982 het tijdschrift Etcetera op.

Etcetera verschijnt onafgebroken sinds 1983. Het blad heeft al die jaren gefunctioneerd als een – weliswaar door verschillende redacties op uiteenlopende manieren gerealiseerde – kroniek van de podiumkunsten.

Auteur: Timeau De Keyser | Voor: Etcetera

Identiteitspolitiek is de laatste tien jaar alomtegenwoordig in het maatschappelijke debat. Ook in de theater- en filmwereld staat de status van de acteur als identitaire goochelaar onder druk. Welke rollen kan en mag een acteur nog spelen in een tijd waarin iedereen alleen zichzelf representeert? Niet zelden leidt die vraag tot een politieke kramp of moralistische reflex die de artistieke praktijk verlamt. Maar op z’n best biedt het debat ook een kans om ons denken over acteren te verruimen. Door Timeau De Keyser.