Partner

Partner: El Hizjra

El Hizjra zet zich sinds 1987 vanuit Amsterdam in voor het cultureel erfgoed van migranten uit de verschillende Arabische gebieden. De stichting ziet haar bestaansrecht in de blijvende aanwezigheid van vele migranten uit Arabische landen, en heeft als missie om een inspirerende en uitnodigende ontmoetingsplek te zijn waar Nederlanders met en zonder een Arabische achtergrond elkaar vinden in hun interesse voor de schoonheid, tradities, schakeringen en rijke geschiedenis van de Arabische cultuur. Arabisch beperkt zich in de visie van El Hizjra niet tot etniciteit, maar is veel meer een geografische aanduiding die naar het Arabisch cultuurgebied met al haar historische, taalkundige en culturele diversiteit verwijst. El Hizjra wil deze rijkdom presenteren, doorgeven, koesteren en vieren.

El Hizjra probeert de cultuur in de stad te verrijken door zowel (kinderen van) migranten als autochtone Nederlanders te inspireren en bij elkaar te brengen met Arabische kunst, cultuur en met name literatuur, en hen zo ook een platform te bieden. De organisatie zet zich in voor de talentontwikkeling van bi-culturele groepen in de stad, en stimuleert met de El Hizjra Literatuurprijs voor proza en poëzie aandacht voor literaire expressie.