Partner

Partner: Armada

Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur was sinds 2015 een online literair magazine met een scherp oog voor internationale literatuur, sinds 2020 verschijnt het blad ook weer op papier. Het tijdschrift wordt samengesteld door een kleine redactie van literatuurkenners, ieder met hun eigen specialisme.

Armada wil voor zowel de ervaren als de jongere lezer een enthousiasmerende en breed georiënteerde gids zijn in de rijke wereld van de (internationale) literatuur.

Auteur: Sarah van Vliet | Voor: Armada

Voor mijn leesclub begon ik aan Alte Meister van Thomas Bernhard. Een roman over een knorrige oude man die zijn dagen in een Weens museum slijt. Althans, dat was de indruk die mij na 60 pagina’s bijbleef, want het lukte me niet om de roman uit te lezen. Ik ergerde me al aan de bladspiegel, tweehonderd pagina’s zonder alinea’s of witregels, die de lezer geen pauze gunnen (als je toch stopte, moest je een bladzijde opnieuw lezen om te vinden waar je was gebleven). In het begin had ik nog allemaal vertalingen in de kantlijn gekrabbeld. Dan, op bladzijde 60: ik word niet goed.