Over

Over de nieuwe garde

Waarom?

Om aanstormende schrijvers te helpen hun beste essays te schrijven. Om ze naar publicatie te begeleiden binnen ons groeiende netwerk van partners. Om de Nederlandstalige essayistiek te blijven vernieuwen. Om de kruisbestuiving tussen het Nederlandse en het Vlaamse literaire veld te bevorderen.

Voor wie?

Voor iedereen met een goede pen en een hoofd vol oorspronkelijke ideeën en inzichten, voor wie begeleiding door de beste essayisten en geleiding naar de meest geschikte plek voor publicatie het verschil maakt.

Door wie?

Mentoren zijn de redactieleden van De Nieuwe Garde, redacteuren van de bij ons aangesloten partners, en essayisten uit ons verdere netwerk. Bij ieder essay dat we voor verdere begeleiding aannemen, wordt de voor het stuk ideale mentor gezocht.

Met wie?

Wij zijn een platform dat de krachten van de literaire, culturele en wetenschappelijke velden verenigt, en die inzet om beloftevolle schrijvers hun weg in de essayistiek te laten vinden. We werken met een redactie, een coördinator/penvoerder, een redactieraad/ partnernetwerk, mentoren, en de steun van een aantal partijen die onze doelstellingen delen en de benodigde middelen beschikbaar stellen.

Hoe werkt het?

Kandidaten zenden hun essay met toelichting in via het formulier op nieuwegarde.org. Onze coördinator maakt een eerste selectie van de inzendingen (longlist). Onze redactie bestudeert en bespreekt de stukken en komt tot een definitieve selectie (shortlist). Onze redactie komt voor iedere geselecteerde inzending tot een begeleidingsadvies en vindt (en vergoedt) de meest geschikte mentor. De mentor begeleidt de auteur aan de hand van het begeleidingsadvies en eigen inzicht in een aantal sessies en redactieslagen. De resulterende bijdrage wordt teruggeven aan De Nieuwe Garde. In overleg met de auteur, de mentor en de aangesloten partners vindt de redactie een partnertitel voor de bijdrage. Bij de partnertitel doorloopt de bijdrage het daar gebruikelijke redactieproces, op weg naar publicatie aldaar. Als de bijdrage daar onverhoopt niet doorheen komt, zoekt De Nieuwe Garde een andere publicatiepartner. De partnertitel vergoedt de auteur volgens het daar geldende gebruik.

Waar worden bijdragen gepubliceerd?

Het uiteindelijke essay wordt gepubliceerd bij een (bij De Nieuwe Garde aangesloten) partnertitel. Daarbij wordt vermeld dat die tot stand kwam in samenwerking met De Nieuwe Garde. De Nieuwe Garde publiceert op de eigen website korte updates over het begeleidingstraject (stuk aangenomen, mentor aangetrokken, verslag van de ervaringen van auteur en mentor, wanneer en waar te lezen), en uiteindelijk de eerste regels (of, als de partnertitel dat wenst, meer) van iedere bijdrage onder verwijzing naar de partnertitel waar de bijdrage te lezen is. Op de website van De Nieuwe Garde worden gaandeweg overzichten opgebouwd van de bijdragen per partnertitel en per auteur.