Nieuws

Wouter Hillaert mentor van Gilles Michiels

In het kader van de gezamenlijke oproep van rekto:verso en De Nieuwe Garde begeleidt Wouter Hillaert essayist Gilles Michiels bij het herschrijven van zijn essay ‘De kunst heeft meer reizigers nodig’. Het essay zal in de loop van de zomer op de website van rekto:verso gepubliceerd worden.

In de nieuwe versie van het essay probeert Michiels via inzichten over toerisme en bemiddeling in de publieke ruimte iets wezenlijks te zeggen over de manier waarop een publiek vandaag naar kunst kijkt.

Michiels is schrijver en cultuurredacteur bij het Leuvense studentenweekblad Veto. Dit jaar volgde hij Leuven Kritiek, een opleidingstraject voor jonge kunstcritici en schreef hij onder meer voor De Morgen en rekto:verso. Als schrijver stond Gilles al in de finale van Write Now!, de grootste schrijfwedstrijd van de Lage Landen, en won hij de Interuniversitaire Literaire Prijs voor poëzie. Momenteel voltooit hij zijn master Westerse Literatuur aan de KU Leuven.

Wouter Hillaert studeerde Germaanse/Scandinavistiek en Theaterwetenschappen, en is sinds 2002 freelance theatercriticus, momenteel freelance werkzaam voor De Standaard. Hij is sinds 2003 kernredacteur van cultuurtijdschrift rekto:verso en publiceert verder voor verschillende tijdschriften.