Nieuws

Wilfred van de Poll mentor van Martijn van Dompseler

Onlangs gingen Martijn van Dompseler en Wilfred van de Poll samen aan de slag met Van Dompselers essay ‘Autonomie als afleidingsmanoeuvre’.

Gedeelde besluitvorming, patiëntgerichte zorg – patiëntfolders en beleidsdocumenten staan vol met dit soort veelbelovende termen. De achterliggende gedachte is dat dokters de autonomie van hun patiënten kunnen waarborgen met dit soort kunstmatige (gespreks)technieken. In zijn essay uit Van Dompseler hier kritiek op, want, zo stelt hij, autonomieverlies is inherent aan patiënt-zijn.

Wilfred van de Poll en Martijn van Dompseler

Van Dompseler is basisarts bij een ouderenzorgorganisatie en masterstudent filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de raakvlakken tussen de gezondheidszorg en de sociale filosofie. Een journalistiek mastervak bracht hem in de ban van het schrijven.

Van de Poll is journalist en redactiecoördinator voor Filosofie Magazine.