Nieuws

Treinmerde en koffie

Vorige week werd Henk Bovekerks ‘Voorstellingen die (n)iets voorstellen’, het essay dat Bovekerk naar aanleiding van onze gezamenlijke oproep met rekto:verso instuurde, gepubliceerd. Wij vroegen hem en Johannes De Breuker, een van zijn mentoren, hoe ze op het traject terugkijken.

De Breuker over het begeleidingstraject.

‘Al bij Henks eerste versie voelde je dat hij een goede pen had. Dat maakte het voor ons gemakkelijk. Zo konden we ons richten op het inhoudelijke en de focus van zijn stuk. Omdat we zelf het thema bepaald hadden (publiek) en Henk een incidentele publieksloze voorstelling als onderwerp had gekozen, botste hij in zijn eerste versie op een weinig spannend uitgangspunt. Daarom probeerden we tijdens een ontmoeting de inzet van zijn stuk aan te scherpen zodat het essay niet alleen iets over die ene publieksloze Italiaanse voorstelling leerde, maar ook over het publiek en de voorstellingen van vandaag. Henk is met die feedback aan de slag gegaan en dankzij een aanvullende casus en enkele extra stemmen is zijn stuk “voorstellingen die (n)iets voorstellen” een boeiende aanwinst geworden voor ons themanummer over ‘publiek’.’

Bovekerk:

‘Met twee uur vertraging arriveerde ik begin juli op Antwerpen Centraal, voor een kop koffie met Wouter en Johannes. Ik had nog voorgesteld om in Rotterdam om te keren en een nieuwe afspraak te maken, het treinverkeer was immers hopeloos ontregeld, maar dat hoefde niet. “Kom maar gewoon af,” schreef Johannes, “We kennen die treinmerde maar al te goed.”

De feedback die ik in een bloedheet Café Royal te horen kreeg was enthousiast en constructief, en na een goed uur keerde ik vol ideeën en energie terug naar Amsterdam, om daar bij aankomst het schrijven direct enkele weken voor me uit te schuiven. Dat was geen probleem: “Stuur het maar wanneer het klaar is.” Begin augustus was dat het geval, en later heb ik de tekst met uitgebreid en scherp commentaar van een heel team aan critici herschreven tot wat het nu is: het slotstuk van een leerzaam begeleidingstraject en het begin van een samenwerking waar in de toekomst hopelijk nog meer moois uit voortkomt.’

Lees Bovekerks essay op de website van rekto:verso.