Nieuws

Thijs Lijster begeleidt Mira Aluç

Een nieuw mentoraat! Thijs Lijster begeleidt Mira Aluç bij het herschrijven van haar essay ‘Voor alle gedomicilieerde barbaren’.

In ‘Voor alle gedomicilieerde barbaren’ vermengt Aluç fictie met filosofische bronnen en reflectie om zo de vraag ‘Waar kom je vandaan?’ te onderzoeken. Deze vraag is volgens Aluç niet onschuldig, ze is exemplarisch voor het probleem van de multiculturele samenleving, waarin mensen niet als mens worden gezien maar gecategoriseerd op basis van hun afkomst. Deze categorisering gaat voorbij aan menselijke waardigheid, betoogt Aluç, omdat het mensen reduceert tot onderdeel van De Grote Ander.

Thijs Lijster en Mira Aluç

Aluç schrijft essays en proza en publiceerde eerder in Tirade, op Tirade.nu en op De Internet Gids. In 2015 behaalde ze haar Bachelor Autonome Beeldende Kunst aan de KABK te Den Haag. Op dit moment woont ze in Antwerpen en studeert Filosofie aan de Universiteit Antwerpen.

Lijster is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Antwerpen. Tot zijn publicaties behoren De grote vlucht inwaarts (2016) en Kijken, proeven, denken (2019). In 2010 won hij de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek en in 2018 de essayprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.