Nieuws

Te doen: Digitale Driedaagse – lab rondom online kritiek

De Nieuwe Garde en het Domein voor Kunstkritiek organiseren dit voorjaar een avontuurlijk lab rondom digitale kunstkritiek en essayistiek, waarin we met elkaar in de online publicatievormen duiken. Een lab voor Nederlandse en Vlaamse cultuurjournalisten, essayisten en makers met experimenteerdrift die (ver) voorbij de lineaire tekst willen kijken. Meld je aan voor deze driedaagse met workshops en presentaties door onder anderen de interactief designers van Studio Krom en cultuurmagazine De Optimist, met volop ruimte voor uitwisseling en drankjes bij De Brakke Grond in Amsterdam.

De digitalisering van de kunsten en de reflectie daarop heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen, met de coronacrisis als accelerator. Wat opvalt is dat in de online kunstkritiek de traditionele vormen nog behouden blijven. Recensies worden bijvoorbeeld vaak online gezet als lineaire teksten met enkele geselecteerde hyperlinks en een foto. Maar er kan zo veel meer met digitale vormen, denk aan het volwaardig integreren van video en geluid of een niet-talige, beeldende reactie op kunst.

In een driedaags lab willen we met critici, essayisten en makers de digitale mogelijkheden verder verkennen, deze loslaten op de performances die we zien, samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. Op een terugkomdag aan het begin van de zomer publiceren we onze resultaten en delen we onze best practices en fuck ups om zo met elkaar een digitaal kunstkritisch kader vast te stellen, een aantal hybride perspectieven die we mee kunnen nemen in onze beroepspraktijken.

De opzet

Deze driedaagse bestaat uit workshops, presentaties, werkperiodes, bekijken van performances en gesprekken en vindt plaats in het Hemelvaartsweekend in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, met een terugkomdag eind juni.

Op donderdag 26 mei, starten we om 14.00 uur en delen we na een korte kennismaking de groep deelnemers op in twee subgroepjes voor twee workshops rondom werken met beeld en non-lineair schrijven o.l.v. De Optimist respectievelijk INC. Na het diner bezoeken we ’s avonds gezamenlijk de feestelijke muziektheatervoorstelling Do the Calimero van Lies Pauwels.

Op vrijdag 27 mei, ontmoeten we om 10u30 de interactief designers van Studio Krom uit Eindhoven. In een werksessie met dit duo krijgt elk subgroepje ’s middags van Krom templates en mogelijkheden aangereikt om digitaal aan de slag te gaan met dat wat zij de voorgaande avond gezien hebben. De avond ben je vrij, maar een tip: De Brakke Grond heeft een spannend glitterpianopopconcert op het programma!

Op zaterdag 28 mei, geeft het Domein een presentatie met resultaten uit een eerder hybride kritiekproject dat zij samen met De Brakke Grond organiseerden rondom hun Beyond the Black Box festival. Rond het middaguur kiezen de deelnemers ieder in groepjes of duo’s hun publicatievorm op basis van de ervaringen met Krom de dag ervoor. Na de lunch werken we tot 16.30 uur samen aan de beoogde publicaties. Om 16.30 uur ronden we de driedaagse af.

In de maand juni klust elk groepje of duo op basis van eigen tijd en beschikbaarheid door met de gekozen publicatievorm en met behulp van een kort online consult met Krom. Op de terugkom-middag op zaterdag 25 juni delen we vanaf 14.00 uur alle publicaties op een online platform, zoomen we uit in een groepsgesprek over digitale kritiek en proosten we om 16.00 uur met elkaar op radicale resultaten!

Kosten

Dit programma is een initiatief van Domein voor Kunstkritiek en De Nieuwe Garde, i.s.m. de Brakke Grond en het Instituut voor Netwerkcultuur, met financiële steun van het Stimuleringsfonds. Deelnemers betalen een bijdrage van 200,- voor deze driedaagse en de terugkomdag, inclusief voorstellingskaarten en lunch. Drankjes en reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer. De Brakke Grond kan voor deelnemers uit Vlaanderen voorzien in een aantal privé-logeerkamers.

Aanmelden

De labdagen zijn bedoeld voor (beginnende) schrijvers (critici, essayisten) en/of makers (illustratoren, designers, kunstenaars) uit Vlaanderen en Nederland. Een open leerhouding is belangrijk, binnen het programma is veel ruimte ingebouwd voor gesprek en opbouwende feedback.

Meld je uiterlijk zondag 1 mei aan door een korte motivatie, een cv en een tekst van jouw hand op te sturen naar Dirk Verhoeven: samenwerken@domeinvoorkunstkritiek.nl. Die tekst mag elke vorm hebben, denk aan essay, blog of recensie, en hoeft niet eerder gepubliceerd te zijn.

De Nieuwe Garde en het Domein voor Kunstkritiek selecteren de deelnemers op experimenteerzin en tekstkwaliteit. Vanwege het werken in subgroepjes en de persoonlijke begeleiding is het programma voor een twaalftal deelnemers bestemd en is er dus maar beperkt plek beschikbaar. Alle inzenders krijgen afzonderlijk bericht.

Beeld: Articulate, © Studio Krom