Nieuws

Tastbaarder

Op 4 juni verschijnt het nieuwe nummer van Awater met daarin Ruben Hofma’s essay ‘Waar blijft de reportagepoëzie?’. Wij vroegen Hofma en Rob Schouten, een van zijn mentoren, hoe het begeleidingstraject verlopen is.

‘De begeleiding door Awaters Merijn Schipper (en later Rob Schouten) rondom mijn essay was erg nuttig,’ zegt Hofma.

‘De tone of voice was bijvoorbeeld niet altijd hetzelfde, de tekstopbouw liep niet overal even soepel en bovenal riep het essay vragen op die niet beantwoord werden. Het kon ook wat scherper. Merijn liet me inzien dat de materie van mijn essay voor maar weinig mensen tastbaar is, waarna ik het essay zo heb herschreven dat deze tastbaarder geworden is. Zijn enthousiasme, en dat van Rob, waren mede de stimulans om het essay te voltooien.’

‘Eind vorig jaar heb ik Ruben Hofma bij mij thuis uitgenodigd en zijn artikel mondeling besproken,’ vertelt Schouten. ‘Hier en daar moest het nog wat verbeterd worden en ik vond het verhelderend als hij ter illustratie een goed voorbeeld van deze poëzie zou toevoegen. Beide amendementen heeft hij vlot geleverd, waarna het stuk in Awater gepubliceerd kon worden.’

Benieuwd naar het essay? Op onze site kun je al voorproeven, het volledige essay lees je in Awater 2019-2.