Nieuws

rekto:verso & De Nieuwe Garde zijn op zoek naar essays over publiek!

Begin juni verschijnt een nieuw nummer van rekto:verso, dit keer met publiek als centraal thema. Ook de artikelen op de website van het Vlaamse tijdschrift voor cultuurktitiek zullen in die maand in het teken van publiek staan. Stuur ons vóór 1 mei 2017 je essay over publiek en maak kans op een traject bij De Nieuwe Garde én publicatie op de website van rekto:verso!

 

 

Over het juninummer:

Hoe helder is die rolverdeling tussen kunstenaar en kijker vandaag nog? Populisme, participatie, sociale media, digitalisering: ze hebben de samenleving schijnbaar zo ‘plat’ gemaakt dat de individuele toeschouwer nu minstens zo actief lijkt als de (politieke, artistieke) actoren van weleer. Vandaag is iedereen zender. Economie, media, politiek: ze worden intussen zelfs gedefinieerd vanuit de gebruiker, de consument. De kiezer is een klant geworden: hij heeft altijd gelijk.

Ook in de kunsten zijn de rollen diffuus geworden. Meer en meer theatervoorstellingen vragen de toeschouwer om zelf (mee) de voorstelling te maken. Steeds makkelijker ruimen musea plek in voor de expressie of het welbevinden van de bezoeker zelf. Co-creatie, co-programmatie, co-whatever. Is die emancipatie van de kijker een goede of juist een verontrustende zaak?

Wat betekenen al die (machts?)verschuivingen voor de publieke ruimte? Breidt die zich uit of krimpt ze in? In het juninummer van Rekto:Verso onderzoeken we de dubbele betekenis van publiek: de rol van de individuele toeschouwer, en de staat van zijn gedeelde biotoop: de publieke ruimte.

Essays mogen niet langer dan 2.500 woorden zijn en moeten vóór 1 mei via ons inzendingsformulier (o.v.v. Gezamelijke oproep rekto:verso) ingestuurd worden. De auteurs van de gepubliceerde artikelen ontvangen een vergoeding.