Nieuws

Rekto:verso en De Nieuwe Garde zoeken essays over plezier

Een nieuwe gezamenlijke oproep! Voor hun novembernummer is cultuurmagazine rekto:verso op zoek naar essays rondom het thema plezier. Stuur je essay in bij De Nieuwe Garde en maak kans op publicatie.

Over het nummer

In een wereld in verandering is het belangrijk om maatschappelijke kwesties bespreekbaar te maken en op te komen voor elkaars rechten in solidariteit. De culturele sector probeert haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen door ongelijkheden en vormen van discriminatie aan te kaarten en mogelijke oplossingen te verkennen. Hoewel kunst ludiek kan zijn, kan het spel- en maakplezier van cultuur eveneens politiek zijn. Plezier is immers nooit apolitiek. Waar komt politiek, cultuur en spel samen?

Natuurlijk mag kunst mag ook ‘gewoon’ mooi zijn, vormelijk intrigeren, de schoonheid van de wereld in een bijna klassiek mimetische relatie tonen. Kortom: kunst mag ons ook simpelweg verwonderen. Dit esthetisch formalisme schijnt in vele cultuurdomeinen soms de overhand te nemen. Er is goesting om te spelen, goesting om te maken, en te lachen. Deze esthetische vormen van plezier, zijn echter niet minder subversief dan andere kunstvormen.

Gezamenlijke oproep rekto:verso en de nieuwe garde 2020

Plezier functioneert soms ook als een copingmechanisme wanneer we ernstige zaken moeten relativeren. Voor sommige kunstenaars dienen cynisme en ironie als humoristische tactieken om spelenderwijs een maatschappelijk probleem aan te kaarten, of diepe existentiële zorgen te verluchten. In de literatuur hebben Sebastian Brants Narrenschip, Desiderius Erasmus’ Lof der Zotheid of literaire raamvertellingen zoals de Decamerone de funderingen van humoristische relativering bepaald. Maar waar ligt de grens tussen spel en ernst?

Een spel komt niet zonder spelregels, en wie de regels overtreedt is zogezegd een pretbederver. Maar hoe normerend mag of kan een spel zijn? Is spelen niet het tegenovergestelde van normerende regels en wetten volgen? Moeten we soms geen werelden breken om een betere wereld te maken?

Let the games begin!

Inzenden

Stuur je essay van maximaal 2.500 woorden vóór 1 september in via ons inzendformulier (selecteer bij Beoogd tijdschrift/platform voor publicatie ‘Gezamenlijke oproep met rekto:verso’). Je maakt kans op een mentoraat bij De Nieuwe Garde en publicatie in rekto:verso, waar ook een vergoeding tegenover staat.