Nieuws

Raymond Frenken begeleidt Sonja Schulte

De donkere maanden van het jaar zijn uitermate geschikt om te (her)schrijven, zo blijkt uit het aantal inzendingen dat de afgelopen weken binnenkomt. Een van die essays was Sonja Schultes ‘Zonder titeling’. Zij gaat met publicist en redacteur Raymond Frenken met haar stuk aan de slag.

Schulte vraagt zich al lange tijd af wat de in de beeldende kunst gangbare woorden ‘Zonder titel’ betekenen. In haar essay onderzoekt ze het idee dat het de bedoeling is dat de beschouwer als het ware de laatste betekenis aan het werk toekent, het afmaakt. Vervolgens vraag ze zich af waarom het gegeven zo weinig in de andere kunsten voorkomt.

 

 

Schulte studeerde kunstgeschiedenis aan de RuG. Ze was radioredacteur bij Glasnost, recenseerde beeldende kunst voor 8WEEKLY en is een van de makers van het Handboek voor een optimistisch leven. Nu recenseert ze boeken voor Dagblad van het Noorden en schrijft ze essays en dagelijkse (audio)impressies. Ze publiceerde in/op De Optimist, ondercast, Tirade en De (internet)Gids.

Frenken is werkzaam als publicist, zelfstandig onderzoeker en redacteur. Zijn interesse gaat uit naar de manieren waarop kunstenaars, ontwerpers en anderen door middel van hun verbeeldingskracht (on)bewust een stempel drukken op de perceptie van de wereld om ons heen. Voor verschillende publicaties van uitgeverij Fw:Books werkte hij nauw samen met fotografen en kunstenaars. Voor het Domein voor Kunstkritiek was hij meermaals projectleider en docent, met name voor het schrijfonderwijs.