Nieuws

Laurens Ham mentor van Frank Bleekrode

Alweer een begeleidingstraject van start! Sinds vorige week werkt Laurens Ham met Frank Bleekrode aan diens essay ‘Literaire logica’.

Een verhaal behoort van begin tot eind te verlopen. Logisch – maar eenzijdig. De vraag die het essay ‘Literaire logica’ stelt is: waarom zou een verhaal niet circulair kunnen zijn – beginloos, eindloos, geheel in zichzelf gegrond – wat als het zonder een door de auteur aangebracht begin en eind kan stellen?

Frank Bleekrode studeerde grafisch ontwerp te Eindhoven. Na het vroegtijdig stopzetten van een studie psychologie besloot hij lezingen over de filosofie van G.W.F. Hegel te geven. Tijdens de voorbereidingen voor deze lezingen kwam hij op het idee om Hegels filosofische innovaties als literaire theorie te interpreteren. Momenteel is hij bezig deze theorie tot een werkbare, praktische methode uit te werken.

Laurens Ham doceert Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef een proefschrift over de politiek-maatschappelijke positionering van Nederlandse ‘autonome’ schrijvers (Door Prometheus geboeid, 2015) en publiceerde essays en kritieken, vooral over het kruisvlak tussen hedendaagse poëzie en de politiek. In de zomer van 2017 debuteert hij als dichter met Mijn grote schuld.