Nieuws

Jan Postma mentor van Hannes Cools

Een nieuw mentoraat! Jan Postma begeleidt Hannes Cools bij het herschrijven van zijn essay ‘De kracht van de ander’.

De Franse Revolutie bracht egalité, fraternité en liberté. Vandaag zijn we vooral in dat laatste doorgeslagen. We zweren bij onze individuele vrijheid, onze ikkigheid, en vergeten maar al te vaak de blik van de ander. Door te drijven op bepaalde stromingen in de filosofie (Henri Bergson, John Mbiti) kan je het eigen bestaan verrijken met inzichten van de ander. In ‘De Kracht van de ander’ pleit Cools voor het waarlijk leren kennen van het ‘ik’ en de ‘ander’ – niet altijd elkaars evenbeeld.

Hannes Cools en Jan Postma

Cools schrijft op dit moment aan een proefschrift aan de Faculteit Letteren aan de KU Leuven. Hij focust daarbij op de mogelijke invloed van kunstmatige intelligentie op journalistiek werk. In breder perspectief kijkt hij naar de toegenomen aanwezigheid van nieuwe technologie in ons leven. Eerder werkte hij als journalist voor De Morgen en als onderzoeker voor Instituut Clingendael.

Postma is redacteur bij weekblad De Groene Amsterdammer. In 2017 verscheen zijn essaybundel Vroege werken.