Nieuws

Jan Postma begeleidt Jilt Jorritsma

Een nieuw mentoraat! Vorige week gingen Jan Postma en Jilt Jorritsma zijn aan de slag met Jorritsma’s essay ‘Ik, anachronisme’.

In een geglobaliseerde wereld, waarin burgers door informatiemedia gelijktijdig met hun medemens zijn verbonden, is identiteit niet langer plaatsgebonden maar veeleer gebonden aan tijd. Er bestaat vandaag de dag geen grotere zonde dan anachronistisch (achterhaald) te zijn. Dit leidt tot spanningen wanneer niet iedereen zich in hetzelfde tempo voortbeweegt. Zou identiteit daarom niet ‘oneigentijds’ moeten zijn? vraagt Jorritsma zich in zijn essay af. Niet gebonden aan een specifiek moment ‘in’ de tijd, maar juist een continuïteit ‘door’ de tijd heen.

 

 

Jorritsma studeerde Moderne Geschiedenis en was redacteur van Historisch Tijdschrift Groniek. Hij is verbonden aan de werkgroep ‘Beroepsethiek voor historici’ van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. In zijn onderzoek richt hij zich onder meer op de veranderende denkbeelden over tijd, geschiedenis en vooruitgang in het denken van Augustinus tot aan de moderne tijd, en de vraag wat het betekent om ‘van de tijd’ te zijn.

Postma is redacteur bij weekblad De Groene Amsterdammer. Daarnaast schrijft hij met enige regelmaat voor literaire tijdschriften De Gids en Das Magazin. In 2017 verscheen zijn essaybundel Vroege werken.