Nieuws

Het was goed vertrouwen op zijn dubbele loyaliteit

Op 23 mei verschijnt het nieuwe nummer van Terras met daarin het essay ‘Biograaf gevraagd. Leven en werk bij Jacq Vogelaar’ van Tommy van Avermaete en Fyke Goorden. Wij vroegen de twee essayisten en hun mentor Erik Lindner hoe ze op het begeleidingstraject terugkijken.

‘Vanwege voorbereidingen voor de biografie van Jacq Vogelaar raakten Fyke en ik in contact met Erik Lindner,’ zegt Van Avermaete.

‘In eerste instantie hadden we de concrete vraag of we inzage konden krijgen in de correspondentie van Vogelaar rondom Raster, maar al snel mondde het contact uit in een uitwisseling over de geest van Raster en over Jacq Vogelaar. Erik nodigde ons uit om het door de kritiek doodgezwegen Woekering en weigering van een reactie te voorzien – op dat verzoek gingen we graag in. Vervolgens heeft hij ons de suggestie gedaan het stuk ‘Biograaf gevraagd’ voor Terras te schrijven, waarbij hij zoals steeds zeer meedenkend en aanmoedigend waardevolle begeleiding bood.’

Tommy van Avermaete, Fyke Goorden en Erik Lindner

Goorden:

Vijand gevraagd is de titel van een van Jacq Vogelaars vroege romans, en een vijand voel ik me geregeld als zijn biograaf in spe. Een vijand waar de discrete Vogelaar bepaald niet om heeft gevraagd, maar die hij wel heeft verdiend. Schrijven als vijand betekent onrust en ongemak. Erik, vriend van Vogelaar en vriend van ons project, begreep dat als geen ander. Het was goed vertrouwen op zijn dubbele loyaliteit.’

‘Mijn aanvankelijke scepsis over hun voornemen een biografie van Jacq Vogelaar te schrijven, werd weggenomen door het hoge niveau van de correspondentie die op hun verzoek volgde en hun brede kennis van zowel Raster als Vogelaars oeuvre,’ zegt Linder op zijn beurt. ‘Ze zijn zich te allen tijde bewust van de dubbelzinnigheid van het schrijven van een biografie over een schrijver die zijn leven zo maskeert en weten dat goed onder woorden te brengen.’

Benieuwd naar het essay? Je leest de eerste alinea’s hier, het volledige stuk staat in Terras #16.