Nieuws

Gierik & De Nieuwe Garde zijn op zoek naar essays over de toekomst!

In 2018 is het literaire tijdschrift Gierik aan haar vijfendertigste jaargang toe. In het kader daarvan komt het blad met een themanummer rond nieuwe visies op de toekomst en jij kunt een bijdrage aan deze editie leveren!

Het nummer gaat enerzijds over de huidige invulling en projectie van onze (misschien broze?) voortgangsidealen, ecologische (doem)scenario’s, artistieke utopieën of dystopieën, science-fiction-verbeeldingen, en alles daaraan verwant; anderzijds gaat het over reacties op wetenschappelijke ontwikkelingen, interreligieuze verknopingen, socio-economische, politieke, literaire of filosofische evoluties, noem maar op. Essays over een mogelijk neo-futurisme bijvoorbeeld, of een herwaardering van het occulte, de mogelijkheden van het basisinkomen, de toekomst van de journalistiek in een tijdperk van informatieverzadiging, etcetera.

Stuur je essay, van maximaal 4.000 woorden, uiterlijk 1 december in via ons inzendformulier en maak kans op publicatie in Gierik!