Nieuws

Evelien Lindeboom, Harmen van der Meulen & Maarten De Pourcq genomineerd voor de Marie Kleine-Gartman Essayprijs 2019

Het thema ‘Theater als moreel kompas(?)’ heeft diverse auteurs – afkomstig uit alle hoeken van Nederland en Vlaanderen – geïnspireerd tot het schrijven van een essay. De jury was te spreken over de kwaliteit van de inzendingen, zowel wat stijl als inhoud betreft. Veel essays gaven blijk van oorspronkelijke gedachten over de wijze waarop theater en samenleving zich tot elkaar verhouden.

Alle inzendingen zijn (anoniem) voorgelegd aan de jury: Basje Boer (schrijver en journalist voor onder meer De Groene Amsterdammer), Bo Tarenskeen (schrijver, regisseur, verbonden aan vakblad Theatermaker), Ruth Kief (De Nieuwe Garde en Athenaeum Boekhandel). De jury werd voorgezeten door theatermaker Sadettin Kirmiziyüz.

Bij de selectie liet de jury verschillende criteria meewegen: de wijze waarop de lezer wordt meegevoerd in de gedachtegang van de auteur, de mate waarin het essay blijk geeft van urgentie en de vraag of het essay boeiend is voor een breed publiek. Na uitvoerig beraad heeft de jury Maarten De Pourcq, Evelien Lindeboom en Harmen van der Meulen als genomineerden aangewezen.

Evelien Lindeboom (1981) is freelance journalist en (eind)redacteur. Aan verschillende media levert ze bijdragen over beeldende kunst, literatuur en fotografie. Zo schrijft ze achtergrondverhalen en kunstenaarsinterviews voor onder andere het FD en fotografiemagazine Pf. Het liefst richt ze haar blik daar waar psychologie, kunst en maatschappij elkaar raken.

Harmen van der Meulen (1984) is masterstudent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en freelance journalist. In 2017 nam hij deel aan de schrijversgroep van het Noorderzon Performing Arts Festival, waar zijn sluimerende liefde voor (schrijven over) theater wakker werd gekust.

Maarten De Pourcq (1979) is classicus en cultuurwetenschapper. Hij werkt als hoogleraar Europese letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gefascineerd door oude dingen, verhalen en ideeën – wat wij daarmee doen en wat zij met ons doen.

Uitreiking

De Marie Kleine-Gartman Essayprijs 2019 wordt uitgereikt op woensdagavond 10 april in Theater aan het Spui, Den Haag – voorafgaand aan de voorstelling Citizen K van Sadettin Kirmiziyüz. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

De Marie Kleine-Gartman Essayprijs wordt georganiseerd door het Nederlands Toneelverbond in samenwerking met De Groene Amsterdammer en mogelijk gemaakt door de Van Bijleveltstichting. Het winnende essay wordt beloond met publicatie in De Groene Amsterdammer en een € 2.500,-. Daarnaast selecteert en publiceert vakblad Theatermaker, dat dit seizoen het veranderende kijkklimaat onder de loep neemt, een tweede essay. Ten slotte krijgt een derde auteur een mentoraat aangeboden door De Nieuwe Garde.