Nieuws

De Internet Gids & De Nieuwe Garde zoeken essays over gender

Dit najaar onderzoekt literair tijdschrift De Gids de kwestie van gender in een speciaal themanummer. Het thema wordt benaderd vanuit de literaire verkenning van een basaal gegeven: in ieders leven schuurt de eigen beleving met de eisen en verwachtingen die we ervaren vanuit familie, relaties, werk, religie om ons als man of vrouw te gedragen. Die eisen en verwachtingen kunnen onbewust zijn, en onbewust worden doorgegeven. Ze kunnen verwarring, verdriet en woede oproepen, en een verlangen naar ontsnapping uit het heersende verhaal.

De Internet Gids haakt bij het themanummer van De Gids aan met een oproep aan beginnende essayisten. In samenwerking met De Nieuwe Garde vragen we om essays waarin wordt gereflecteerd op de kwestie van gender. DIG heeft zich ten doel gesteld om de online mogelijkheden van literatuur te onderzoeken, in de breedst mogelijke zin. Inzendingen die daar een eigen visie op hebben of daar op bijzondere wijze aan bijdragen, zij het in vorm of in inhoud, moedigen we in het bijzonder aan.

 

Stuur je essay van maximaal 2.500 woorden vóór 15 augustus in via het inzendformulier op de website van De Nieuwe Garde (selecteer bij Beoogd tijdschrift/platform voor publicatie ‘Gezamenlijke oproep met De Internet Gids’). Je maakt kans op een mentoraat bij De Nieuwe Garde en publicatie op DIG, waar ook een kleine vergoeding tegenover staat.