nieuws

Eind vorig jaar ging Désanne van Brederode aan de slag met Firoozeh Farjadnia. Van Brederode begeleidt Farjadnia bij het herschrijven van haar ‘Moedertaal’, een essay over de wezenlijke vreemdheid van een taal waar je niet mee opgegroeid bent en het verlangen je in die nieuwe taal net zo gevoelvol uit te kunnen drukken als in je moedertaal.

Op 1 april vindt voor de derde maal het Literair Reservaat plaats, een organisatie van Kluger Hans, dit jaar in samenwerking met KANTL, Creatief Schrijven en De Nieuwe Garde. Het Literair Reservaat is een moment van ontmoeting en debat over de letteren in de Lage Landen. We richten de spotlights op de marges van het literair landschap, waarbij we een mix van onbekende, opkomende en gevestigde schrijversnamen laten kennismaken met uitgevers, recensenten, lezers en liefhebbers. Thema van deze editie is: Canon/Kanon.

Vorige maand publiceerde De Groene Amsterdammer Emma van Meijerens essay ‘De vriendin als ghostwriter’ op zijn website. Hoe kijken Van Meijeren en haar mentor Miriam Rasch inmiddels terug op het mentoraat?

meernieuws

tips

In samenwerking met Boom Uitgevers en de Nederlandse Boekengids organiseert Spui25 op woensdag 26 februari een avond (20.00-21.30 uur) over het vierde deel van Michel Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit. Met Marli Huijer, Jeanne Holierhoek, Jip Lemmens en Kasper Bockweg. Kom ook!

De open oproep voor Kluger Hans #38 is geopend! Thema deze keer is ‘Het belang van het irrelevante’.

Het irrelevante is wat niet van belang is, wat nooit ter zake doet en geen betekenis heeft. Je kan zeggen dat het irrelevante onnodig is en onbelangrijk ten opzichte van wat zich op de voorgrond afspeelt. Het is iets onbeduidends dat in schril contrast staat met zogenaamde gewichtige ideeën. Wat belang heeft wordt nuttig en ernstig bevonden, en dient op de voorgrond te staan van onze collectieve aandacht – de irrelevantie delft hierbij het onderspit. Of is dit slechts een kwestie van perspectief?

Elke zomer gaat deBuren met jonge makers naar Parijs. Ze krijgen er de kans om twee weken lang aan nieuw materiaal te werken en in gesprek te gaan met elkaar en met gerenommeerde auteurs en sleutelfiguren uit het literaire veld en het medialandschap. Voor, tijdens en na de residentie stellen de makers enkele keren met een redacteur hun werk op scherp.

essays

Passief wegzakken in het rode velours van een theaterzitje? Think again. Steeds meer cultuurhuizen programmeren gesprekken en debatten na of naast voorstellingen, waarin de toeschouwer mee aan de bak moet. Aftertalks hebben een prominente rol verworven in onze cultuuragenda. Openen zulke interactieve momenten ons de ogen of snoeren ze het publiek net de mond?

De vrouwenvriendschap heeft een ongemakkelijke status. Jacques Derrida observeerde al eens dat er binnen onze cultuur geen werkelijke mogelijkheid bestaat de vriendschap tussen twee vrouwen volledig te erkennen. Een essay over vriendinnen op Instagram, Connie Palmens De vriendschap en de Napolitaanse romans van Elena Ferrante.

Auteur: Anouk Bosch | Mentor: Basje Boer | Voor: De Gids

Drie vrouwen wandelen op een rij. Ze hebben de armen in elkaar gehaakt en kletsen kwetterend en luidruchtig. Erachter twee puberende meisjes, die allebei kijken alsof ze zich te goed voor dit gezelschap voelen, en een pokdalige jongen, nors turend op zijn telefoon. Een tweetal jonge kinderen en een zo te zien jonge vader die nog voldoende energie heeft om zich volledig in het spel te storten, doen het zand van de kleine weggetjes naast het duinpad vrolijk opstuiven.